มลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อต่อมไทรอยด์

มลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อต่อมไทรอยด์ ฮอร์โมนไทรอยด์มีความสำคัญต่อการควบคุมการเจริญเติบโตและการเผาผลาญของทารกในครรภ์ และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทางระบบประสาท ไทรอกซินเป็นฮอร์โมนไทรอยด์หลักที่ไหลเวียนและฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์คือ TSH ทารกแรกเกิดจะได้รับการทดสอบการทิ่มที่ส้นเพื่อวัดระดับไทรอกซินและ TSH ในเลือด

หากความสมดุลของฮอร์โมนไทรอยด์เหล่านี้ไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายแรงก็จะเพิ่มขึ้น นั่นคือเหตุผลที่การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมลภาวะในบรรยากาศระหว่างตั้งครรภ์และระดับไทรอกซินในทารกแรกเกิด ไนโตรเจนไดออกไซด์และฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมโครกรัม (PM2.5) เป็นมลพิษหลักสองชนิดที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศและการจราจรของยานพาหนะ เช่น อนุภาค PM2.5 ที่ละเอียดมากและเข้าสู่ทางเดินหายใจได้ง่าย วิเคราะห์ผลกระทบของการที่มารดาได้รับอนุภาคละเอียดเหล่านี้และต่อไนโตรเจนไดออกไซด์ในระหว่างตั้งครรภ์ และการเชื่อมโยงที่มีอยู่กับระดับไทรอกซีนในทารกแรกเกิด เราได้รับการตรวจสอบเป็นประจำทุกสัปดาห์ เนื่องจากพัฒนาการของทารกในครรภ์มีความแตกต่างกันอย่างมาก จากหนึ่งสัปดาห์ไปสู่อีกสัปดาห์หนึ่งดังนั้นเราจึงพยายามทำการวิจัยที่มีรายละเอียดมากที่สุดเพื่อหาว่าสัปดาห์ใดของการตั้งครรภ์ที่บอบบางที่สุด